dijous, 2 de gener del 2020

EL CARRERÓ DEL CARDER, CARDÈ, O FINS I TOT CARRERÓ SENSE NOM.EL CARRERÓ DEL CARDER, CARDÈ, O FINS I TOT CARRERÓ SENSE NOM.

CRONOLOGIA:
1848 – 1850 Instàncies a favor de clausurar el carreró, i instàncies en contra de la clausura.
1851 Dictamen de la Comissió d’Obres favorable al tancament.
1890 Novament instàncies a favor de clausurar el carreró, i instàncies en contra de la clausura.
1890 Dictamen de la Comissió de Foment favorable al tancament i com fer-ho.
1891 El ple de l’Ajuntament del 30 d’abril aprova el tancament definitiu del carreró del Carder.
1904 Desaparició definitiva.
1929 Reapareix el carreró del Carder però integrat en el tram del carrer de la Unió que va de carrer Major a Parres.

Ja feia molt temps que em tenia intrigat l’existència d’un carreró, o passatge, que comunicava el carrer Major amb el de les Parres.

L’única cosa que tenia clara era que degut a les poques pistes que d’ell em donaven en Baltasar Ragón, o el Diccionari Terrassenc, de Josep Maria Domènech, havia de ser un passatge de pas estret, tan sols practicable per a persones i com a molt, per a mules o cavalls, però no per carruatges.

Demanada l’opinió d’en Joan Soler, em diu que era possible que existís un accés fet exprés ja en època medieval per a facilitar l'accés des del carrer de les Parres al Carrer Major (i a la inversa) per evitar que els vilatans haguessin d'anar direcció a la Plaça Major o direcció al Portal de la Riera per accedir als dits carrers. També ho sembla el carrer del Forn, però crec que era més ample i per tant el podríem anomenar carrer públic i prou. El carrer del Carder, per tant, sembla un passatge i havia de facilitar, precisament, l'accés més dinàmic al carrer del Forn, un carrer fonamental on des del 1217 ja hi havia un forn públic. Si això és així, aleshores el carreró del Carder (i com es digués en època tan reculada) ja devia existir.

CAPGROSSOS i NANS DE TERRASSA. PRESENTACIÓ CAPDIDATS 2024.

  CAPGROSSOS i NANS DE TERRASSA. PRESENTACIÓ CAPDIDATS 2024. Acte de presentació dels Capdidats, amb una sorpresa inclosa fora de progra...