dijous, 9 de maig del 2024

PATRIMONI ARQUITECTÒNIC TERRASSENC - IPAC

 

PATRIMONI ARQUITECTÒNIC TERRASSENC - IPAC

Elements arquitectònics terrassencs no inclosos en el Pla Especial de patrimoni històric arquitectònic del 1986, però sí que hi són en l’inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. IPAC

L'Inventari del Patrimoni Cultural Català, gestionat pel Servei de Suport Tècnic i Inventari de la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, iniciat el 1982, és un instrument que pretén divulgar i fomentar l'estudi dels béns patrimonials que l'integren. Aquests elements queden agrupats en les quatre categories de protecció que estableix la Llei 9/1993 de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, desplegada pel Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic: els béns culturals d'interès nacional (BCIN), els béns culturals d'interès local (BCIL), els espais de protecció arqueològica (EPA) i altres béns integrants de l'ampli concepte de patrimoni cultural.Publicat el 9 de maig de 2024 per Rafael Aróztegui i Peñarroya.

Font principal: Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. IPAC

dimarts, 7 de maig del 2024

PATRIMONI TERRASSENC PROTEGIT – ELEMENTS RESIDENCIALS, Muncunill

 PATRIMONI TERRASSENC PROTEGIT – ELEMENTS  RESIDENCIALS, Muncunill

El desembre de 1984 es redactava el Pla Especial de patrimoni històric, arquitectònic i ambiental i entrava en vigor l'any 1986 (aprovat el 4 de juny de 1986 per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona). El Pla és l'instrument normatiu per a la protecció del patrimoni de la ciutat que ens marca quins edificis i elements tenen una protecció per la qual qualsevol actuació sobre un d'aquests elements ha de complir una sèrie de requisits que assegurin la seva protecció.

Els edificis i elements protegits es divideixen en diferents apartats.

Els elements RESIDENCIALS sota protecció de BCIL (bé cultural d'interès local) les trobem amb la CLAU de la lletra R, i les residències sense protecció amb la CLAU de la lletra I .Publicat el 7 de maig de 2024 per Rafael Aróztegui i Peñarroya 

Fonts:

Terrassa, Patrimoni Industrial, de Domènec Ferran i Neus Peregrina. Editat per l'Ajuntament de Terrassa el març de 1999.

Blog del Joaquim Verdaguer

Ajuntament de Terrassa/patrimoni  

Wiquipèdia

PATRIMONI ARQUITECTÒNIC TERRASSENC - IPAC

  PATRIMONI ARQUITECTÒNIC TERRASSENC - IPAC Elements arquitectònics terrassencs no inclosos en el Pla Especial de patrimoni històric arqui...