dimecres, 27 de maig de 2015

UN IMPOST MOLT PARTICULAR A LA TERRASSA DE 1873

Terrassa vista des de Can Palet l'any 1870/ foto AMAT


Estem  l’any 1873, la caixa de l’Ajuntament de 

Terrassa està buida, i s’han de pagar les obres de 

fortificació de la vil·la –aquestes obres seran motiu 

d’un altre post- i  per tal motiu el dia setze de 

desembre es reuneix el ple de l’ajuntament 

conjuntament amb una sèrie de persones que faran 

d’assessors, i que hom indica com associats al ple.


Presideix l’alcalde Jaume Vallhonrat i Rovira 

(Terrassenc Il·lustre).  


Jaume Vallhonrat i Riera/ foto AMATI quin és l’únic punt a tractar? Doncs ni més ni 

menys que la idoneïtat d’aplicar <<el art, 8 de la 

Instrucción sobre administración y recaudación 

del impuesto transitorio sobre las puertas 

ventanas y balcones a la via pública>>. L’acte va començar, amb la lectura integra de la “Instrucción” esmentada.Fragment de l'acte del ple de 16 desembre 1873 / web AMATA continuació s’obrí una llarga discussió sobre la

conveniència o inconveniència de dividir la vil·la 

en zones, i després de molta estona de discussions i

deliberacions s’acordà per unanimitat no portar a

terme la dita divisió i <<que todos los huecos

comprendidos en el impuesto satisfagan las 

cuotas de tarifa>>
Planell del centre de Terrassa l'any 1873/ACVO-AHT


No hi ha constància que els nostres avantpassats

correguessin a tapiar finestres i portes per tal 

d’estalviar-se unes pessetes.  

Per si hi trobeu algun avantpassat vostre, aquesta és

la llista de les persones que prengueren la decisió

de fer pagar pel fet de tenir a les façanes de les

cases portes, finestres i balconades.

Membres del ple : Jaume Vallhonrat (alcalde),

Martí Aurell, Domingo Agulló, Miquel Marcet,

Joan Piera, Mas, Francisco Mata, Josep Tiana, Joan

Dolcet, Gaietà Barba, Arnella, Pere Aurell i Marià

Astals.

I com a membres associats: Llàtzer Ullés, Francisco
Galceràn, Dionís Aligué, Josep Busquets, Pere Comerma, Bonaventura Baltà, Josep Rimbau, Jeroni Torrella, Salvador Torres, Joan Vinyals i Josep Marcet.
   

Fonts consultades: Actes dels plens de l'Ajuntament de Terrassa (WEB AMAT)
Cartografia ACVO-AHT
TERRASSA - ART AL CARRER

  ART AL CARRER He aprofitat l’estiu (2023) per fer un recull de les obres d’art que ens podem trobar passejant per la nostra ciutat. Mo...