divendres, 10 d’octubre de 2014

COM DATAR, O AL MENYS INTENTAR-HO, UNA FOTO.

COM DATAR, O AL MENYS INTENTAR-HO, UNA FOTO.Tinc aquesta foto del Vapor Gran però no sabem l’any en que es va fer. Anem a veure si hi podem posar una data el més aproximada possible. D’entrada, i com sabem que el Vapor Gran és una construcció de l’any 1857, ja tenim un punt de partida. Què més hi veiem que ens pugui ajudar? En primer terme, els patis de la casa Ros de la cantonada d’Església amb Porta Nova i diverses cases del mateix carrer.
Sabem, per que ho diu l’acte del ple de l’Ajuntament del dia 28 de novembre de 1891, que el Sr. Josep Ros demana permís per construir el que seria l’embrió del Vapor Ros.
Per tant si a la foto encara no surt aquest edifici, vol dir que és anterior al 1891.

De 1857 a 1891, es a dir 34 anys de marge.Ara ens fixem en les cases que veiem del carrer Porta Nova.

Gràcies a l’ajuda de l’Arxiu Municipal Adiministratiu de Terrassa aconsegueixo un llistat de permisos d’obres d’aquest carrer que van de l’any 1858 fins a 1891.
L’expedient 07/1876 em porta a descobrir que al nº12  en Pere Carbonell demana permís per fer la façana nova segons plànol que el mestre d’obres Jaume Comerma i Torrella presenta en la petició.Aquest permís es aprovat i aquí tenim la casa que es va construir l’any 1876.
 Dues curiositats de tot aquest procés, una és que el secretari es confon i situa la casa al carrer “Plaza Nueva” (visió de futur?), i l’altra que en el plec de condicions l’obliguen a tirar les aigües pluvials  “fuera de la acera” mitjançant  una canal recta.

Per tant, i de moment, ja hem escurçat una mica les dates. Per un cantó tenim 1876 i per l’altre 1891 (Vapor Ros).
El marge de 34 anys ja l’hem reduït a 15.
Entre el llistat d’expedients hi trobem el 121/1884 que ens diu que la Sra. Madrona Rosell també vol fer la façana nova de la seva casa del carrer Porta Nova nº 14, i acompanya plànol de la façana signat pel mestre d’obres Miquel Curet. Com sigui que a la foto encara no veiem la façana arranjada ja tenim que la foto es anterior al  setembre del 1884.

Conclusió final : foto feta entre 1876 i setembre del 1884.
Crec que un marge de 8 anys ja és acceptable.
I, per especular una mica, podríem dir que la façana lateral de la casa nº 12 es veu molt nova, i per tant es pot suposar que l’any seria  més proper al 1876 que al 1884.
Ho deixem en 1880 ?


 Bibliografia consultada : Terrassa, Patrimoni Industrial.  Domènech Ferran, Neus Peregrina, Glòria Soler. 1999
Expedients d'obres: ACVOC-AHT
Actes del ple: WEB de l'Arxiu Municipal de Terrassa AMAT
I la imprescindible col·laboració d'en Lluís Paloma.FESTA del CASAMENT VUITCENTISTA DE L'ANTIC POBLE DE SANT PERE 2022

  FESTA del CASAMENT VUITCENTISTA 2022 UN RECORD PER EN JOAQUIM VERDAGUER (1945-2022) En Joaquim, com a santperenc de pro, no podia faltar a...