dilluns, 23 de març del 2020

TERRASSA - EL CARRER DE SANT MIQUEL?

COM ES PASSA DE SANT MIQUEL A CERVANTES

Rafael Aróztegui i Peñarroya 23/03/2020 (onzè dia de confinament per COVID19)
A l’acte del ple del nostre ajuntament, del dia 22 de març de l’any 1860, ple presidit per l’alcalde Josep Sagret i Moratonas, i trobem:
“En el propio acto el Ayuntamiento decidió que los propietarios que quieren edificar en los terrenos de la parte superior de la población y en vista del pleno de la misma acordó que la calle proyectada en línea paralela con el ferrocarril sea del ancho de cincuenta palmos debiendo tener sesenta frente la estación y en toda la extensión y sea de punta a punta de las dos calles opuestas al centro y que ….. frente la indicada estación, acordándose también a la primera expresada calle darle el nombre del Ferro Carril, a la Plaza, que se denomine de la Estación y la Calle nueva proyectada que desembocaría en esta plaza, que se titule calle de San Miguel.”

I ara aquest carrer el coneixem per carrer CERVANTES.

I com passa de carrer Sant Miquel a carrer de Miguel de Cervantes?
Ara us ho explico. Amb motiu de la revolta del 1868, aquella denominada la Gloriosa, la Setembrina o la Revolució de Setembre, la que va portar a la Borbona Isabel II a l’exili, aquella revolució que va propiciar que a Terrassa tinguem carrers amb els noms dels colpistes Prim, Serrano, Topete o Baldrich, aquella revolució va provocar el canvi de nom d’alguns carrers de la nostra Vila, i entre ells el de canviar el de Sant Miquel per Miguel de Cervantes, i per resum popular, Cervantes.
L’Ajuntament que va fer aquests canvis de noms de carrers, estava presidit per en Domingo Ventalló i Llobateras.
En aquest plano del 1880 i podeu veure representat un incipient carrer Cervantes.
Les zones ombrejades en negre és on ja estava edificat, i les zones vermelles eren camps.


Un parell de vistes del carrer Cervantes, una del 1941 i l'altre actual amb el Vapor Albinyana (la Farinera) de protagonista.Per saber la història dels canvis de noms de carrers provocats per aquesta revolució, podeu anar al blog del mestre Joaquim Verdaguer:

Fonts d'informació:
Arxiu Municipal en línia.
Baltasar Ragón: SUCEDIÓ EN TARRASA 
Baltasar Ragón: ELS CARRERS DE TERRASSA L'ANY 1900 (pàg. 29) 

1927 L’AJUNTAMENT DE TERRASSA AL MAGATZEM FREIXA DEL CARRER SANT PAU?

 L’AJUNTAMENT DE TERRASSA  AL MAGATZEM FREIXA DEL CARRER SANT PAU? L'any 1927 l'Ajuntament necessita ampliar la capacitat del seu ...