dimarts, 9 d’octubre del 2007

EL PORTAL DE SANT ROC


EL PORTAL DE SANT ROC

El Portal de Sant Roc, en el seu temps havia estat una de les barriades més populars de Terrassa.
Aquell indret tenia un seguit de cases baixes, amb una sola finestra i encara petita i quadrada, que li donaven un aspecte ben típic. El Portal de Sant Roc era un dels antics portals que tancavan la vila al voltant de les seves muralles.
Es conegut aquest carrer des del carrer de la Cisterna fins la Rambla.
El dia 9 d’agost de l’any 1881, l’Ajuntament acordà enrunar el Portal de Sant Roc. Damunt del portal hi havia una capelleta, amb l’imatge del sant, i dia i nit si feia llum.
Quan l’Ajuntament prengué l’acord d’enrunar dit portal, acordà també, fer una capelleta a l’última casa de la dreta i col·locar-hi aquella imatge, que fou destruïda el 1936, ara n'hi ha una de pedra, obra dels alumnes de l’Escola d’Arts i Oficis.
Pel setembre de l’any 1920, la Companyia de Ferrocarrils de Catalunya determinà construir l’edifici de l’estació del tramvia en aquell lloc i a tal fi s’hagueren d’enrunar les cases que hi havia des del carrer Vinyals a la Rambla i aquell últim tros quedà convertit en Plaça que anomenem d’en Clavé per acord de l’Ajuntament del dia 6 d’octubre de l’any 1926
L’Estació del Tramvia s’inaugurà el dia 2 de juliol de l’any 1921.

( Del llibre ELS CARRERS DE TERRASSA L’ANY 1900 de Baltasar Ragon )

A la foto, a l'esquerra i a la primera casa, hi ha la capalleta de Sant Roc.

A la dreta hi podem veure les cases que es varen enderrocar al fer l'estaciò.

1927 L’AJUNTAMENT DE TERRASSA AL MAGATZEM FREIXA DEL CARRER SANT PAU?

 L’AJUNTAMENT DE TERRASSA  AL MAGATZEM FREIXA DEL CARRER SANT PAU? L'any 1927 l'Ajuntament necessita ampliar la capacitat del seu ...