dilluns, 24 de març del 2014

COBRIMENT DE LA RIERA DEL PALAU


COBRIMENT DE LA RIERA DEL PALAU

 L’any 1890, l’Ajuntament de Terrassa veient com anava creixent el nombre de cases a l’altre costat de la riera del Palau, creu oportú fer construir uns ponts que unissin la ciutat amb l’altre banda i que substituïssin els que hi havia que eren de fusta i tan sols per a vianants.

En Baltasar Ragón, a la seva publicació “Coses de Terrassa Viscudes” ens explica que el pont de la Rasa el va fer el mestre d’obres Antoni Calsina (a) “Caseta” per 9.800 pts. i que fou inaugurat el 17 de desembre del 1892. (foto num 1)


El del Portal de Sant Roc el va fer el mestre d’obres Aymerich i Gorina per 2.799 pts. i fou adjudicat el 30 de desembre del 1899. (foto num 2)


La cobertura de la riera, des de un pont fins l’altre, es va estrenar per la Festa Major del 1903. .(foto num3)


Es muntaren travesses de ferro suportades per cada extrem en les parets laterals i sostingudes en el mig per puntals de ferro, damunt els quals es construïren els revoltons que formaven el cobriment total.   A la foto nº 4, després de l' enfonsament d’una part de la cobertura,degut a  una rierada, hi podem veure el tipus de construcció que ens narra en Ragón.

En anys successius, la Riera del Palau, s’aniria cobrint per trams fins arribar a la cobertura total.

Fotos Arxiu Tobella
Baltasar Ragón : Coses de Terrassa Viscudes

UN NOM NOU PER AFEGIR A LA NOSTRA ESTIMADA PLAÇA VELLA ?

  UN NOM NOU PER AFEGIR A LA NOSTRA ESTIMADA PLAÇA VELLA ?   Ferran VII Després de la mort del rei Ferran VII el 29 de setembre de 1833,...