dimecres, 25 de maig de 2016

CARRER SANT PERE 28 “YO ME LO GUISO, YO ME LO COMO”

 CARRER SANT PERE 28 “YO ME LO GUISO, YO ME LO COMO”


El dia tres de setembre de 1890 en Joan Biosca demana permís per fer reformes a la façana de l’establiment que té de venda de gèneres del tèxtil al carrer Sant Pere 26 i 28. “que al objeto de dar mayor desarrollo al establecimiento que para la venta de generos posee en la calle de San Pedro, ha tomado en arriendo la tienda contigua al mismo que igualmente viene señalada con el nº 28.” I demana poder “convertir tambien en portal la ventana anexa, tapiar la del piso y decorar los bajos de las dos tiendas” i presenta un plànol signat pel mestre d’obres Joan Carpinell i Sallés.L’ajuntament, en ple del dia quatre de setembre passa l’instància a la comissió de foment, i aquesta al mestre d’obres municipal que dictamina: “Vista la presenta instancia presentada por D. Juan Biosca y examinados los planos que la acompañan.... Atendido que estos se hallan conformes con lo que previenen las disposiciones aprobadas por la Corporación Municipal.


El infraescrito opina que puede concederse el permiso que se solicita...”
I qui és el “infraescrito”? Qui és el Mestre d’Obres Municipal que dóna el permís per tirar endavant el projecte? Doncs ni més ni menys que en Joan Carpinell i Sallés, és a dir, com diuen per les Espanyes “yo me lo guiso, yo me lo como”.


Cal dir que en aquest establiment anys més tard si establiria El Blau, i posteriorment els calçats Ègara, ara calçats Casas.Font consultada: expedient OM66/1890 ACVOC-AHT.


TERRASSA - ART AL CARRER

  ART AL CARRER He aprofitat l’estiu (2023) per fer un recull de les obres d’art que ens podem trobar passejant per la nostra ciutat. Mo...